sr | en                  
   
 
 

Projekti

 

BG LOG :: Memorijski arhiv Beograda

Kako sećanje građana utiče na život i povezanost unutar zajednice? Kako se prošlost nastavlja i postaje deo sadašnjosti? Kako čuvamo narativnost zajednice kroz usmeno prenošenje, beleženje, vizuelno komuniciranje sećanja njenih članova...? Na koji način se privatne istorije i sećanja mogu učiniti prisutnim u javnom prostoru?

dalje


Nedelja za sećanje

Projekat se zasniva na radu sa lokalnom zajednicom Vračara, i realizuje se kroz nekoliko radionica usmerenih na animaciju građana u oblasti kulture sećanja.

dalje

Sećanje grada

Projekat istražuje sećanje grada, kao i različite modele i načine za aktivaciju sećanja u urbanoj regeneraciji i formiranju identiteta grada, od onih koji spadaju u domen javnih politika do onih u domenu umetničkih i kulturnih praksi grupa i pojedinaca. Istraživanjem sećanja grada projekat se bavi na dva nivoa – kolektivnom i individualnom.
dalje

 
Međunarodni omladinski kamp
Kroz lupu sećanja
Beograd, 16–30. avgust 2010.

Međunarodni omladinski kamp „Kroz lupu sećanja" okupiće mlade iz tri različite zemlje (Nemačka, Srbija, Francuska), sa  tri različita iskustva rata i tri različite interpretacije svojih uloga u njima. Osnovni cilj projekta je da pruži doprinos nastojanjima i potrebi društva da se kritički suoči s neželjenom prošlošću i korespondirajućom kulturom sećanja kako bi se umanjio njen konfliktni potencijal  i time ostvarili uslovi za  kvalitetniju budućnost.
dalje


BITI IZ/VAN – Ka redefinisanju kulturnog identiteta Srbije

Dvojezična (srpsko-engleski) štampana publikacija BITI IZ/VAN – Ka redefinisanju kulturnog identiteta Srbije predstavlja pokušaj pružanja doprinosa otvaranju javnog prostora za preispitivanje i dijalog na temu savremenog identiteta Srbije.  Cilj publikacije je da doprinese informisanosti domaće javnosti o višedimenzionalnosti procesa građenja ugleda zemlje i da podstakne pojedinačne i zajedničke inicijative građana i njihovo angažovanje u promeni negativne slike i repozicioniranju zemlje na međunarodnoj sceni.
dalje

Konkretni prostoriNova upotreba neaktivnih objekata: model građanskog delovanja u funkciji lokalnog razvoja

Projekat Konkretni prostori se zasniva na tezi da urbana reciklaža i revitalizacija napuštenih industrijskih objekata može da bude od velike koristi za zajednice čiji sastavni deo čine, kako u smislu doprinosa njenom specifičnom identitetu, tako i u smislu njihove transformacije u mesta okupljanja, razmene i komunikacije koja su u funkciji zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva.
dalje

Kreativna reciklaža Beograda – Senzibilizacija zajednice o industrijskom nasleđu kao delu savremenog identiteta grada

Beograd, oktobar-decembar 2008.

Reciklaža je postala veoma značajna modernim društvima koja teže održivosti životne sredine. Pokušavajući da sačuvamo, ponovo upotrebimo i recikliramo izgubljeno, pronalazimo novi život u svemu, od boca i kutija do odeće, vozila i zgrada.

Poslednjih decenija veliki broj napuštenih industrijskih objekata širom Evrope je uspešno adaptiran i dobio je nove funkcije. Korist koju zajednica može da ima od prenamene i korišćenja napuštenih industrijskih objekata...
dalje


Memorabilije socijalizma

Projekat „Memorabilije socijalizma“ usmeren je na kritičko preispitivanje uloge i značaja nasleđa socijalizma u savremenom društvenom životu, kao i na identifikovanje prepreka i mogućnosti za njegovu revitalizaciju i aktivaciju njegovih potencijala u procesu savremenog društveno-ekonomskog razvoja.
Projekat je zamišljen kao višegodišnji i u toku 2008. će se realizovati jedna od planiranih aktivnosti.

daljeSERBIE MOBILE _ Između dva stajališta

Osnovno polazište projekta SERBIE MOBILE _ Između dva stajališta predstavlja pitanje ne samo savremenog identiteta jedne zemlje, obeležene mnogim negativnim atributima, uloge i doprinosa različitih socio-demografskih grupa i kategorija njegovom formiranju, već i pitanje načina njegovog komuniciranja i prezentacije zemlje.
dalje
Reke i industrijsko nasleđe — Mogućnosti (re)aktivacije napuštenih industrijskih objekata u Srbiji: izazovi i prakse

Konferencija je održana u Beogradu, u Sava Centru 17. i 18. septembra, u okviru glavnog programa manifestacije Dani evropske baštine 2007. Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, Sekretarijata za privredu i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda i Ambasade Republike Francuske, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Pančevo, Opštinom Pančevo kao i udruženjima Kulturni front , Asocijacija za rehabilitaciju kulturnog nasleđa ARCH i Europa Nostra.
dalje
BG LOG :: Memorijski arhiv Beograda
NEDELJA ZA SEĆANJE
SEĆANJE GRADA
KROZ LUPU SEĆANJA
BITI IZ/VAN – Ka redefinisanju kulturnog identiteta Srbije
Konkretni prostori
Memorabilije socijalizma
Kreativna reciklaža Beograda
SERBIE MOBILE_Između dva stajališta
Konferencija REKE I INDUSTRIJSKO NASLEĐE